k.ú.: 721573 - Haratice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563757 - Plavy NUTS5 CZ0512563757
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5108 - Tanvald
Pověřený obecní úřad 51081 - Tanvald

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 127 633841
zahrada 182 201767
ovoc. sad 2 8095
travní p. 455 807078
lesní poz les(ne hospodář) 2 3386
lesní poz 299 930574
zast. pl. zbořeniště 1 178
zast. pl. 252 42599
ostat.pl. jiná plocha 10 5494
ostat.pl. manipulační pl. 27 17288
ostat.pl. neplodná půda 48 24077
ostat.pl. ostat.komunikace 125 85722
ostat.pl. silnice 21 46067
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1381
ostat.pl. zeleň 7 9539
Celkem KN 1559 2817086
Par. DKM 1559 2817086
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 133
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če garáž 38
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 245
byt.z. byt 71
obč.z. byt 9
Celkem JED 80
LV 386
spoluvlastník 637

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 24.10.2005 1:1000 24.10.2005 *) Od -ověř TO. Převedení.
THM-V 1:2000 01.11.1983 24.10.2005 1:2000, Od -ověř TO. THM Plavy.
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1983 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 27.05.2022 06:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.