k.ú.: 721581 - Plavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563757 - Plavy NUTS5 CZ0512563757
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5108 - Tanvald
Pověřený obecní úřad 51081 - Tanvald

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 113 442246
zahrada 151 97731
ovoc. sad 1 3783
travní p. 333 495812
lesní poz 253 776725
vodní pl. nádrž umělá 1 427
vodní pl. tok přirozený 12 93387
vodní pl. tok umělý 4 9420
zast. pl. zbořeniště 3 477
zast. pl. 299 70360
ostat.pl. dráha 2 48491
ostat.pl. jiná plocha 49 36018
ostat.pl. manipulační pl. 120 118965
ostat.pl. neplodná půda 93 62309
ostat.pl. ostat.komunikace 121 59190
ostat.pl. pohřeb. 2 3151
ostat.pl. silnice 14 50515
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 10891
ostat.pl. zeleň 19 5888
Celkem KN 1607 2385786
Par. DKM 1607 2385786
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 144
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 52
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 14
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 291
byt.z. byt 51
Celkem JED 51
LV 323
spoluvlastník 472

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 20.10.2004 1:1000 20.10.2004 *) Od -ověř TO. Převedení.
THM-V 1:2000 01.11.1983 20.10.2004 Od -dle údajů KP. TMH Plavy 1:2000.
S-SK GS 1:2880 1824 01.11.1983 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 27.05.2022 04:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.