k.ú.: 721620 - Plesná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554740 - Plesná NUTS5 CZ0411554740
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 94 1788124
zahrada 327 190371
ovoc. sad 3 8193
travní p. 200 661152
lesní poz 40 2095779
vodní pl. nádrž umělá 8 37688
vodní pl. rybník 1 60
vodní pl. tok umělý 30 24711
vodní pl. zamokřená pl. 7 32865
zast. pl. společný dvůr 30 5639
zast. pl. zbořeniště 9 4003
zast. pl. 530 149672
ostat.pl. dráha 2 42705
ostat.pl. jiná plocha 137 85323
ostat.pl. manipulační pl. 64 149104
ostat.pl. neplodná půda 42 64354
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 107
ostat.pl. ostat.komunikace 243 184973
ostat.pl. silnice 54 62830
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 21179
ostat.pl. zeleň 72 66438
Celkem KN 1901 5675270
Par. DKM 1901 5675270
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 41
č.p. byt.dům 18
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 242
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
č.e. výroba 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 105
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 25
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 3
Celkem BUD 529
byt.z. byt 208
obč.z. byt 55
Celkem JED 263
LV 728
spoluvlastník 1132

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.06.2007 celé k.ú. - přepracování
ZMVM 1:2000 25.09.1989 06.06.2007 měřítko také 1:1000
THM-V 1:2000 19.12.1967 06.06.2007
S-SK GS 1:2880 1842 19.12.1967


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 22.05.2022 10:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.