k.ú.: 721701 - Újezdec u Kardašovy Řečice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 507644 - Újezdec NUTS5 CZ0313507644
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 86 1859056
zahrada 76 53392
travní p. 62 463935
lesní poz 109 960578
vodní pl. nádrž umělá 1 218
vodní pl. rybník 4 482906
vodní pl. tok umělý 3 3573
vodní pl. zamokřená pl. 2 3083
zast. pl. 68 38969
ostat.pl. dráha 1 31283
ostat.pl. jiná plocha 21 127956
ostat.pl. manipulační pl. 10 20872
ostat.pl. neplodná půda 2 782
ostat.pl. ostat.komunikace 66 108985
ostat.pl. silnice 7 63126
Celkem KN 518 4218714
Par. DKM 518 4218714
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 44
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 65
LV 99
spoluvlastník 123

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 28.09.2019 1:1000 22.10.2019 *)
DKM 1:1000 10.06.2019
S-SK GS 1:2880 1828 22.10.2019


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 20.05.2022 21:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.