k.ú.: 721883 - Ráztely - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549592 - Mirovice NUTS5 CZ0314549592
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31082 - Mirovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 118 1477077
zahrada 32 18886
travní p. 25 157104
lesní poz 10 366377
vodní pl. nádrž umělá 1 407
vodní pl. rybník 1 5260
vodní pl. tok přirozený 5 1744
vodní pl. tok umělý 4 5796
zast. pl. zbořeniště 2 154
zast. pl. 40 29132
ostat.pl. jiná plocha 11 5662
ostat.pl. manipulační pl. 7 4710
ostat.pl. neplodná půda 2 2248
ostat.pl. ostat.komunikace 23 22276
ostat.pl. silnice 8 17982
Celkem KN 289 2114815
Par. DKM 289 2114815
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. rod.dům 3
č.p. zem.used 9
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 40
LV 60
spoluvlastník 77

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.07.2001 intravilán, měřeno geodeticky
DKM-KPÚ 27.01.2000 1:1000 26.10.2000 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1830 02.07.2001


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 24.05.2022 15:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.