k.ú.: 722294 - Božkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-město email: kp.pmesto@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3405 - Plzeň-město NUTS4 CZ0323
Obec 554791 - Plzeň NUTS5 CZ0323554791
Pracoviště 405 - Plzeň-město

Obec s rozšířenou působností 3209 - Plzeň
Pověřený obecní úřad 32091 - Plzeň

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 2874
orná půda 222 2017561
zahrada skleník-pařeniš. 3 139
zahrada 712 413553
ovoc. sad 25 100992
travní p. 141 495146
lesní poz ostat.komunikace 2 14993
lesní poz 20 1930948
vodní pl. tok přirozený 9 81733
vodní pl. tok umělý 6 29075
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 135
zast. pl. zbořeniště 2 261
zast. pl. 1020 211064
ostat.pl. dráha 7 181613
ostat.pl. jiná plocha 242 509327
ostat.pl. manipulační pl. 47 116736
ostat.pl. mez, stráň 2 5011
ostat.pl. neplodná půda 6 23766
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 922
ostat.pl. ostat.komunikace 135 140112
ostat.pl. pohřeb. 1 7313
ostat.pl. silnice 21 95499
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 61856
ostat.pl. zeleň 37 27248
Celkem KN 2670 6467877
Par. DKM 2670 6467877
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 6
č.p. byt.dům 5
č.p. doprava 9
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 446
č.p. tech.vyb 3
č.p. výroba 13
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 92
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 20
bez čp/če garáž 228
bez čp/če jiná st. 80
bez čp/če obč.vyb. 18
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 20
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 4
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 984
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 26
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 4
byt.z. rozest. 2
Celkem JED 35
LV 968
spoluvlastník 1422

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.05.2009
Ins. A 1:1000 01.01.1958 22.05.2009 04.09.1931 1:2000, 1:1000,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-město.

vypočteno: 26.05.2022 07:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.