k.ú.: 722758 - Konětopy u Pnětluk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566578 - Pnětluky NUTS5 CZ0424566578
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 379 1554902
chmelnice 121 346447
zahrada 116 51825
ovoc. sad 3 12368
travní p. 297 891794
lesní poz les s budovou 7 264
lesní poz 74 4361918
vodní pl. nádrž přírodní 1 854
vodní pl. nádrž umělá 1 522
vodní pl. tok přirozený 56 23378
vodní pl. zamokřená pl. 1 1493
zast. pl. společný dvůr 13 3017
zast. pl. zbořeniště 3 164
zast. pl. 136 43985
ostat.pl. dráha 8 121578
ostat.pl. jiná plocha 15 2788
ostat.pl. manipulační pl. 61 59680
ostat.pl. neplodná půda 92 78197
ostat.pl. ostat.komunikace 115 79144
ostat.pl. silnice 11 72229
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10691
ostat.pl. zeleň 4 291
Celkem KN 1516 7717529
Par. KMD 1516 7717529
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 65
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 25
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 142
LV 182
spoluvlastník 244

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.02.2013
S-SK GS 1:2880 1841 28.02.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 18.05.2022 12:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.