k.ú.: 722855 - Pňovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 552160 - Pňovice NUTS5 CZ0712552160
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7105 - Litovel
Pověřený obecní úřad 71051 - Litovel

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1080 8996996
zahrada 327 223233
ovoc. sad 1 5440
travní p. 124 420514
lesní poz 112 5408896
vodní pl. nádrž umělá 6 16941
vodní pl. tok přirozený 28 291284
zast. pl. společný dvůr 2 513
zast. pl. zbořeniště 8 1606
zast. pl. 442 185379
ostat.pl. dráha 6 77858
ostat.pl. jiná plocha 82 135671
ostat.pl. manipulační pl. 59 86762
ostat.pl. neplodná půda 21 63475
ostat.pl. ostat.komunikace 152 248716
ostat.pl. pohřeb. 2 4132
ostat.pl. silnice 66 164567
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 14464
ostat.pl. zeleň 37 12073
Celkem KN 2558 16358520
Par. DKM 2558 16358520
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 286
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 55
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 33
rozestav. 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 431
byt.z. byt 48
byt.z. garáž 14
Celkem JED 62
LV 663
spoluvlastník 1159

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.03.2014
DKM 1:1000 10.12.2012
Ins. A 1:2000 04.09.1931 10.12.2012
S-SK ŠS 1:2880 1834 31.03.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 23.05.2022 15:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.