k.ú.: 722898 - Poběžovice u Holic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575461 - Poběžovice u Holic NUTS5 CZ0532575461
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5303 - Holice
Pověřený obecní úřad 53031 - Holice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 353 1062585
zahrada 170 107690
ovoc. sad 10 43864
travní p. 662 1100881
lesní poz ostat.komunikace 1 163
lesní poz 219 10744173
vodní pl. nádrž umělá 3 13062
vodní pl. tok umělý 97 19899
vodní pl. zamokřená pl. 2 1130
zast. pl. zbořeniště 1 241
zast. pl. 161 54198
ostat.pl. jiná plocha 42 42432
ostat.pl. manipulační pl. 8 8215
ostat.pl. neplodná půda 20 6246
ostat.pl. ostat.komunikace 124 70032
ostat.pl. silnice 24 116285
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1501
ostat.pl. zeleň 41 32770
Celkem KN 1939 13425367
Par. KMD 1939 13425367
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 63
č.p. jiná st. 4
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 43
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 149
LV 252
spoluvlastník 360

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.07.2014
S-SK GS 1:2880 1840 15.07.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 24.05.2022 17:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.