k.ú.: 722936 - Pocinovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554120 - Pocinovice NUTS5 CZ0321554120
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32022 - Kdyně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 487 5588810
zahrada 322 230759
ovoc. sad 5 28126
travní p. 450 3195551
lesní poz 321 3997281
vodní pl. nádrž přírodní 2 2067
vodní pl. nádrž umělá 8 10116
vodní pl. rybník 1 7296
vodní pl. tok přirozený 14 76478
vodní pl. tok umělý 49 39211
vodní pl. zamokřená pl. 1 54
zast. pl. společný dvůr 1 29
zast. pl. zbořeniště 23 4478
zast. pl. 429 175467
ostat.pl. dráha 12 91145
ostat.pl. jiná plocha 320 379604
ostat.pl. manipulační pl. 182 81510
ostat.pl. neplodná půda 21 15443
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 497
ostat.pl. ostat.komunikace 230 379065
ostat.pl. pohřeb. 1 2284
ostat.pl. silnice 22 86374
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 27824
ostat.pl. zeleň 99 210524
Celkem KN 3007 14629993
Par. DKM 3007 14629993
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 252
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 42
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 386
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 449
spoluvlastník 616

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.04.2009
DKM-KPÚ 11.10.2005 1:1000 06.12.2005 *)
THM-V 1:1000 01.05.1971 20.04.2009
S-SK GS 1900 20.04.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 24.05.2022 13:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.