k.ú.: 723037 - Vesce u Počátek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548561 - Počátky NUTS5 CZ0633548561
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61103 - Počátky

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 193 1874301
zahrada 64 43913
travní p. 73 325745
lesní poz 71 256202
vodní pl. nádrž umělá 5 9091
vodní pl. rybník 7 20374
vodní pl. tok umělý 12 6588
vodní pl. zamokřená pl. 2 1860
zast. pl. společný dvůr 5 980
zast. pl. 70 29143
ostat.pl. jiná plocha 3 10068
ostat.pl. manipulační pl. 46 47141
ostat.pl. neplodná půda 10 4572
ostat.pl. ostat.komunikace 102 61832
ostat.pl. silnice 25 18149
Celkem KN 688 2709959
Par. DKM 688 2709959
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. rod.dům 27
č.p. výroba 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 64
LV 92
spoluvlastník 126

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.01.2009
THM-V 1:1000 31.12.1976 28.01.2009
THM-V 1:2000 31.12.1976 28.01.2009
S-SK ŠS 1:2880 1835 31.12.1976


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 19.05.2022 19:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.