k.ú.: 723134 - Tetětice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588865 - Počenice-Tetětice NUTS5 CZ0721588865
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72035 - Morkovice-Slížany

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 359 2340115
zahrada 127 104423
ovoc. sad 1 3780
travní p. 4 5406
lesní poz 36 35682
vodní pl. nádrž umělá 21 16894
vodní pl. tok přirozený 19 9501
zast. pl. zbořeniště 2 121
zast. pl. 153 52620
ostat.pl. jiná plocha 93 60271
ostat.pl. manipulační pl. 3 1350
ostat.pl. ostat.komunikace 62 100357
ostat.pl. silnice 10 20028
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4366
ostat.pl. zeleň 18 37021
Celkem KN 911 2791935
Par. DKM 911 2791935
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 109
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 15
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 145
LV 234
spoluvlastník 356

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 17.12.2019
DKM 1:1000 31.12.2003
FÚO 1:2000 31.12.1972 31.12.2003
S-SK ŠS 1:2880 1827 31.12.1972


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 23.05.2022 07:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.