k.ú.: 723410 - Březinka u Havlíčkova Brodu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568414 - Havlíčkův Brod NUTS5 CZ0631568414
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 160 1169506
zahrada 49 30153
ovoc. sad 1 4616
travní p. 70 159775
lesní poz 61 514130
vodní pl. nádrž umělá 1 963
vodní pl. rybník 1 5646
zast. pl. zbořeniště 1 111
zast. pl. 43 19281
ostat.pl. jiná plocha 16 6316
ostat.pl. manipulační pl. 10 6416
ostat.pl. neplodná půda 9 3613
ostat.pl. ostat.komunikace 33 29144
ostat.pl. silnice 6 23090
Celkem KN 461 1972760
Par. KMD 460 1966898
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 41
LV 66
spoluvlastník 84

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.10.2016
KM-D 1:2000 24.01.2000 05.10.2016
S-SK GS 1:2880 1838 24.01.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 22.05.2022 09:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.