k.ú.: 723541 - Polabec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537683 - Poděbrady NUTS5 CZ0208537683
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21192 - Poděbrady

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 278 1349524
zahrada skleník-pařeniš. 1 33
zahrada 202 109783
travní p. 113 236873
lesní poz les(ne hospodář) 6 121507
lesní poz 42 209386
vodní pl. nádrž přírodní 1 6502
vodní pl. nádrž umělá 1 121
vodní pl. tok přirozený 1 44590
vodní pl. tok umělý 92 37346
zast. pl. zbořeniště 3 438
zast. pl. 327 84747
ostat.pl. jiná plocha 155 132243
ostat.pl. manipulační pl. 19 41974
ostat.pl. ostat.komunikace 90 58844
ostat.pl. silnice 9 39634
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 56357
ostat.pl. zeleň 10 31448
Celkem KN 1369 2561350
Par. DKM 1369 2561350
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 58
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 134
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 48
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz pod 8
Celkem BUD 298
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 10
Celkem JED 22
LV 303
spoluvlastník 443

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.05.2017
DKM 1:1000 15.05.2017
THM-V 1:2000 01.01.1978 15.05.2017
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1977 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 20.05.2022 19:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.