k.ú.: 723754 - Staré Místo - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 549096 - Staré Místo NUTS5 CZ0522549096
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 346 2109869
zahrada 83 59172
ovoc. sad 11 26712
travní p. 119 263478
lesní poz 1 4546
vodní pl. nádrž umělá 1 435
vodní pl. rybník 4 12063
vodní pl. tok přirozený 88 27552
vodní pl. zamokřená pl. 11 1879
zast. pl. společný dvůr 5 1320
zast. pl. 208 83490
ostat.pl. dráha 6 57260
ostat.pl. jiná plocha 79 144000
ostat.pl. manipulační pl. 64 76370
ostat.pl. neplodná půda 29 10401
ostat.pl. ostat.komunikace 120 58963
ostat.pl. pohřeb. 1 736
ostat.pl. silnice 74 76727
ostat.pl. zeleň 17 12581
Celkem KN 1267 3027554
Par. DKM 1267 3027554
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 9
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 37
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 28
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 23
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 183
byt.z. byt 30
obč.z. byt 6
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 40
LV 282
spoluvlastník 689

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.07.2004
THM-V 1:2000 01.04.1969 19.07.2004
S-SK GS 1:2880 1842 01.04.1969


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 27.05.2022 14:09

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.