k.ú.: 723843 - Podkopná Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585611 - Podkopná Lhota NUTS5 CZ0724585611
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7211 - Vizovice
Pověřený obecní úřad 72111 - Vizovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 69 88977
zahrada 188 99909
travní p. 928 1373094
lesní poz les s budovou 1 50
lesní poz 475 2844823
vodní pl. nádrž umělá 2 586
vodní pl. tok přirozený 102 12015
zast. pl. společný dvůr 4 999
zast. pl. zbořeniště 18 2375
zast. pl. 346 51144
ostat.pl. jiná plocha 153 40471
ostat.pl. manipulační pl. 23 13810
ostat.pl. neplodná půda 190 161256
ostat.pl. ostat.komunikace 221 79166
ostat.pl. silnice 69 25670
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 59 33575
Celkem KN 2848 4827920
Par. KMD 2848 4827920
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 125
č.p. ubyt.zař 2
č.e. jiná st. 84
č.e. rod.rekr 61
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 334
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 458
spoluvlastník 698

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.05.2011
S-SK ŠS 1:2880 1829 17.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 18.05.2022 08:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.