k.ú.: 723932 - Podlesí-město - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540331 - Malá Morava NUTS5 CZ0715540331
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 31 151348
zahrada 81 33289
travní p. 603 2230319
lesní poz 525 1867763
vodní pl. nádrž umělá 1 478
vodní pl. tok přirozený 29 16158
zast. pl. společný dvůr 1 17
zast. pl. zbořeniště 81 13875
zast. pl. 80 23399
ostat.pl. jiná plocha 126 44206
ostat.pl. manipulační pl. 46 16705
ostat.pl. neplodná půda 172 75088
ostat.pl. ostat.komunikace 166 151519
ostat.pl. pohřeb. 1 2277
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 31982
ostat.pl. zeleň 7 8320
Celkem KN 1957 4666743
GP 6 9631
Celkem ZE 6 9631
Par. KMD 1957 4666743
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 37
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 74
LV 88
spoluvlastník 104

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.12.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 16.12.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 18.05.2022 19:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.