k.ú.: 723941 - Brňov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 545058 - Valašské Meziříčí NUTS5 CZ0723545058
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 70 384119
zahrada 268 273625
ovoc. sad 7 28398
travní p. mez, stráň 9 3368
travní p. 234 1061363
lesní poz 210 3674900
vodní pl. tok přirozený 45 59515
zast. pl. společný dvůr 1 16
zast. pl. zbořeniště 5 1175
zast. pl. 292 46097
ostat.pl. dráha 3 96551
ostat.pl. jiná plocha 35 9177
ostat.pl. neplodná půda 85 94065
ostat.pl. ostat.komunikace 181 146187
ostat.pl. silnice 31 56843
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 754
ostat.pl. zeleň 1 18269
Celkem KN 1478 5954422
Par. DKM 1478 5954422
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 114
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 40
bez čp/če bydlení 9
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 18
rozestav. 3
Celkem BUD 287
LV 362
spoluvlastník 507

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.03.1998
ZMVM 1:2000 01.12.1992 02.03.1998
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.12.1992 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 23.05.2022 08:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.