k.ú.: 724220 - Javoří u Podolí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556467 - Kolinec NUTS5 CZ0322556467
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 32921
zahrada 18 14242
travní p. 119 709908
lesní poz 34 401598
vodní pl. zamokřená pl. 6 4002
zast. pl. zbořeniště 1 198
zast. pl. 25 9526
ostat.pl. jiná plocha 20 22363
ostat.pl. neplodná půda 68 59681
ostat.pl. ostat.komunikace 27 20094
Celkem KN 326 1274533
Par. KMD 326 1274533
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 12
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 25
LV 45
spoluvlastník 72

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.05.2014
S-SK GS 1:2880 1837 26.05.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.05.2022 13:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.