k.ú.: 724335 - Podolí u Valašského Meziříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 569496 - Podolí NUTS5 CZ0723569496
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 296 881327
zahrada 177 159911
ovoc. sad 3 12738
travní p. 417 1133161
lesní poz ostat.komunikace 1 6357
lesní poz 60 3206159
vodní pl. nádrž umělá 2 14648
vodní pl. tok přirozený 18 23808
zast. pl. zbořeniště 1 602
zast. pl. 175 58173
ostat.pl. jiná plocha 43 13495
ostat.pl. manipulační pl. 41 37032
ostat.pl. neplodná půda 156 99126
ostat.pl. ostat.komunikace 101 79607
ostat.pl. silnice 44 18778
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6434
Celkem KN 1538 5751356
Par. KMD 1538 5751356
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 101
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
Celkem BUD 153
LV 242
spoluvlastník 343

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2017
KM-D 1:2000 19.05.2000 27.06.2017
S-SK ŠS 1:2880 1830 19.05.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 23.05.2022 07:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.