k.ú.: 724343 - Křenovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 562181 - Křenovice NUTS5 CZ0314562181
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31083 - Písek

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 375 3038334
zahrada 104 59798
travní p. 183 697082
lesní poz 153 1824944
vodní pl. nádrž umělá 7 4881
vodní pl. rybník 2 2723
vodní pl. tok přirozený 5 6341
vodní pl. tok umělý 7 3829
vodní pl. zamokřená pl. 2 26424
zast. pl. společný dvůr 4 644
zast. pl. 113 77629
ostat.pl. jiná plocha 32 17157
ostat.pl. manipulační pl. 18 26374
ostat.pl. neplodná půda 11 32634
ostat.pl. ostat.komunikace 69 174859
ostat.pl. silnice 9 63330
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 740
ostat.pl. zeleň 16 61917
Celkem KN 1111 6119640
Par. DKM 856 5950549
Par. KMD 255 169091
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 63
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 113
LV 223
spoluvlastník 282

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 30.05.2017
KMD 1:1000 16.06.2015
S-SK GS 1:2880 1828 30.05.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 17.05.2022 00:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.