k.ú.: 724416 - Křešice u Čížové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 509621 - Předotice NUTS5 CZ0314509621
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31083 - Písek

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 194 1107001
zahrada 58 52192
travní p. 195 595509
lesní poz 33 271201
vodní pl. rybník 7 391989
vodní pl. tok umělý 45 9262
vodní pl. zamokřená pl. 1 6229
zast. pl. společný dvůr 1 84
zast. pl. 116 43890
ostat.pl. jiná plocha 46 45320
ostat.pl. manipulační pl. 14 7860
ostat.pl. neplodná půda 20 27283
ostat.pl. ostat.komunikace 65 46217
ostat.pl. silnice 28 91887
ostat.pl. zeleň 1 622
Celkem KN 824 2696546
Par. KMD 824 2696546
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 57
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 112
byt.z. byt 9
Celkem JED 9
LV 224
spoluvlastník 401

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2017
KM-D 1:2000 17.04.2000 20.12.2017
S-SK GS 1:2880 1837 17.04.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 23.05.2022 17:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.