k.ú.: 724661 - Horní Hynčina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578550 - Pohledy NUTS5 CZ0533578550
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5312 - Svitavy
Pověřený obecní úřad 53121 - Svitavy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 115 5240766
zahrada 284 179779
travní p. 281 1760709
lesní poz 584 5700354
vodní pl. nádrž umělá 1 406
vodní pl. zamokřená pl. 6 1232
zast. pl. zbořeniště 9 3423
zast. pl. 179 60504
ostat.pl. jiná plocha 71 91135
ostat.pl. manipulační pl. 48 88607
ostat.pl. neplodná půda 107 162550
ostat.pl. ostat.komunikace 311 486035
ostat.pl. pohřeb. 1 3963
ostat.pl. silnice 4 57401
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 1320
ostat.pl. zeleň 12 53225
Celkem KN 2017 13891409
Par. DKM 636 9051454
Par. KMD 1381 4839955
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 59
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 55
č.p. rod.rekr 6
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 2
Celkem BUD 172
obč.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 214
spoluvlastník 264

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.05.2014
DKM-KPÚ 29.03.2013 1:1000 29.03.2013 *)
S-SK ŠS 1:2880 1835 06.05.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 25.05.2022 12:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.