k.ú.: 724751 - Pohodlí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578347 - Litomyšl NUTS5 CZ0533578347
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5307 - Litomyšl
Pověřený obecní úřad 53071 - Litomyšl

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 372 2158223
zahrada 179 104733
ovoc. sad 4 30535
travní p. 131 154869
lesní poz 38 332471
vodní pl. zamokřená pl. 1 392
zast. pl. společný dvůr 2 1916
zast. pl. zbořeniště 9 2139
zast. pl. 164 64583
ostat.pl. jiná plocha 73 239298
ostat.pl. manipulační pl. 66 99507
ostat.pl. neplodná půda 14 12294
ostat.pl. ostat.komunikace 178 94632
ostat.pl. silnice 47 31252
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3500
ostat.pl. zeleň 3 3695
Celkem KN 1282 3334039
Par. KMD 1282 3334039
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 53
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 50
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 162
LV 201
spoluvlastník 294

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.06.2014
S-SK GS 1:2880 1824 17.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 19.05.2022 08:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.