k.ú.: 724769 - Dolní Příbraní - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545694 - Pohorská Ves NUTS5 CZ0312545694
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3106 - Kaplice
Pověřený obecní úřad 31061 - Kaplice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6 129134
zahrada 1 507
travní p. 96 3486287
lesní poz 85 21492701
vodní pl. nádrž umělá 1 7360
vodní pl. rybník 6 53005
vodní pl. tok přirozený 4 38837
vodní pl. tok umělý 7 8732
zast. pl. 36 9087
ostat.pl. jiná plocha 3 468
ostat.pl. manipulační pl. 12 86290
ostat.pl. neplodná půda 45 127068
ostat.pl. ostat.komunikace 38 212447
ostat.pl. silnice 11 30961
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 114912
Celkem KN 352 25797796
Par. KMD 352 25797796
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 34
LV 32
spoluvlastník 47

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.05.2016
KM-D 1:2880 15.07.2000 27.05.2016
S-SK GS 1:2880 1826 15.07.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 25.05.2022 03:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.