k.ú.: 724785 - Pivonice u Pohorské Vsi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545694 - Pohorská Ves NUTS5 CZ0312545694
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3106 - Kaplice
Pověřený obecní úřad 31061 - Kaplice

Statistické údaje (stav ke dni: 09.05.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 11 122045
zahrada 25 18416
travní p. 68 1990886
lesní poz 85 17593887
vodní pl. nádrž přírodní 1 295
vodní pl. nádrž umělá 5 10217
vodní pl. rybník 2 80711
vodní pl. tok přirozený 12 58630
vodní pl. tok umělý 4 2624
zast. pl. 128 29217
ostat.pl. jiná plocha 50 27303
ostat.pl. manipulační pl. 31 104011
ostat.pl. neplodná půda 66 245606
ostat.pl. ostat.komunikace 37 88856
ostat.pl. pohřeb. 1 1389
ostat.pl. silnice 17 47257
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 42159
ostat.pl. zeleň 7 24814
Celkem KN 559 20488323
Par. DKM 195 150563
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 38
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 4
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 6
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 123
byt.z. byt 61
byt.z. garáž 4
Celkem JED 65
LV 145
spoluvlastník 218

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.10.2018
S-SK GS 1:2880 1826


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2024.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 15.05.2021 23:35

Aktuality

14.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.

13.05.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2021) je k dispozici ke stažení.

06.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / metodička bezpečnosti.