k.ú.: 724866 - Pohořelice nad Jihlavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 584801 - Pohořelice NUTS5 CZ0643584801
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6213 - Pohořelice
Pověřený obecní úřad 62131 - Pohořelice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1840 16838516
vinice 3 3325
zahrada 1011 455663
ovoc. sad 2 12074
travní p. 23 46899
lesní poz les(ne hospodář) 7 129914
lesní poz 63 4358072
vodní pl. nádrž umělá 7 74766
vodní pl. rybník 37 1859521
vodní pl. tok přirozený 49 363508
vodní pl. tok umělý 45 185869
vodní pl. zamokřená pl. 1 759
zast. pl. společný dvůr 89 75266
zast. pl. zbořeniště 20 3518
zast. pl. 2040 884284
ostat.pl. dráha 12 108258
ostat.pl. jiná plocha 557 449538
ostat.pl. manipulační pl. 303 619824
ostat.pl. neplodná půda 48 58790
ostat.pl. ostat.komunikace 710 837624
ostat.pl. pohřeb. 2 12781
ostat.pl. silnice 166 656624
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 22282
ostat.pl. zeleň 264 1124248
Celkem KN 7302 29181923
Par. DKM 7302 29181923
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 58
č.p. byt.dům 59
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 18
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb 50
č.p. obč.vyb. 17
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 1003
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 16
č.p. zem.stav 4
č.e. garáž 21
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 297
bez čp/če jiná st. 179
bez čp/če les.hosp 7
bez čp/če obč.vyb 27
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 10
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če shromaž. 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 40
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 84
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 20
s roz.jed 1
Celkem BUD 1968
byt.z. byt 532
byt.z. garáž 12
byt.z. j.nebyt 8
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 294
obč.z. garáž 4
obč.z. j.nebyt 15
obč.z. rozest. 29
Celkem JED 895
LV 2750
spoluvlastník 4299

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.05.2009
DKM-KPÚ 21.11.2008 1:2000 16.12.2008 *)
ZMVM 1:2000 01.08.1982 19.05.2009
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.10.1981 1:2880, 1:1440,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 17.05.2022 02:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.