k.ú.: 724939 - Pohoří u Dobrušky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576662 - Pohoří NUTS5 CZ0524576662
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5202 - Dobruška
Pověřený obecní úřad 52021 - Dobruška

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 877 4568441
zahrada 334 231096
ovoc. sad 1 3550
travní p. 183 689961
lesní poz 19 93788
vodní pl. nádrž přírodní 2 4866
vodní pl. nádrž umělá 1 349
vodní pl. tok přirozený 60 92699
vodní pl. tok umělý 50 26545
vodní pl. zamokřená pl. 1 1536
zast. pl. společný dvůr 10 4274
zast. pl. zbořeniště 2 581
zast. pl. 307 166178
ostat.pl. dráha 3 71370
ostat.pl. jiná plocha 79 73085
ostat.pl. manipulační pl. 39 40115
ostat.pl. neplodná půda 71 19479
ostat.pl. ostat.komunikace 203 87295
ostat.pl. pohřeb. 2 2294
ostat.pl. silnice 9 91114
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 15794
ostat.pl. zeleň 2 3253
Celkem KN 2261 6287663
Par. DKM 2261 6287663
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 170
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 48
č.p. zem.used 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 2
Celkem BUD 294
LV 342
spoluvlastník 483

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.01.2004 přepracování na DKM
THM-V 1:2000 01.01.1967 06.01.2004
S-SK GS 1:2880 1840 01.01.1967


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 28.05.2022 05:39

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.