k.ú.: 725013 - Pokojov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596477 - Pokojov NUTS5 CZ0635596477
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 423 1946760
zahrada 75 35528
travní p. 263 537080
lesní poz 125 521758
vodní pl. nádrž umělá 2 22749
vodní pl. rybník 5 5956
vodní pl. tok přirozený 9 6290
vodní pl. tok umělý 16 4520
zast. pl. zbořeniště 4 647
zast. pl. 158 41906
ostat.pl. jiná plocha 118 43931
ostat.pl. manipulační pl. 17 20596
ostat.pl. neplodná půda 29 17810
ostat.pl. ostat.komunikace 80 39572
ostat.pl. silnice 16 37781
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 10456
ostat.pl. zeleň 5 210
Celkem KN 1354 3293550
Par. KMD 1354 3293550
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 30
č.p. zem.used 14
č.e. rod.rekr 69
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 147
LV 139
spoluvlastník 224

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.10.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 24.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 28.05.2022 07:20

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.