k.ú.: 725251 - Polešovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592510 - Polešovice NUTS5 CZ0722592510
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3367 7953323
vinice 1131 1898634
zahrada 657 374619
ovoc. sad 1 2558
travní p. 112 49778
lesní poz 122 1261814
vodní pl. nádrž umělá 21 7780
vodní pl. rybník 16 16118
vodní pl. tok přirozený 141 58354
vodní pl. tok umělý 140 45036
vodní pl. zamokřená pl. 7 27060
zast. pl. společný dvůr 4 783
zast. pl. zbořeniště 78 10802
zast. pl. 1110 309821
ostat.pl. dobývací prost. 1 73154
ostat.pl. dráha 2 93832
ostat.pl. jiná plocha 610 262349
ostat.pl. manipulační pl. 141 92971
ostat.pl. neplodná půda 203 87199
ostat.pl. ostat.komunikace 530 278212
ostat.pl. pohřeb. 2 9904
ostat.pl. silnice 206 63410
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 25578
ostat.pl. zeleň 28 36664
Celkem KN 8642 13039753
Par. KMD 8642 13039753
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 398
č.p. byt.dům 10
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 12
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 295
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 20
č.e. jiná st. 3
č.e. výroba 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 53
bez čp/če jiná st. 123
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 81
Celkem BUD 1044
byt.z. byt 39
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 43
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 86
LV 1700
spoluvlastník 3544

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 29.11.2016 1:1000 29.11.2016 *)
S-SK ŠS 1:2880 1827 29.11.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 20.05.2022 03:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.