k.ú.: 725293 - Bezděkov u Úsova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541222 - Úsov NUTS5 CZ0715541222
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 81 915551
zahrada 60 40191
travní p. 35 116240
lesní poz 51 285322
vodní pl. nádrž umělá 1 607
vodní pl. tok přirozený 4 8150
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 53
vodní pl. zamokřená pl. 1 159
zast. pl. zbořeniště 2 2118
zast. pl. 43 20662
ostat.pl. jiná plocha 23 10708
ostat.pl. manipulační pl. 5 8590
ostat.pl. neplodná půda 93 69035
ostat.pl. ostat.komunikace 56 29014
ostat.pl. silnice 5 12245
ostat.pl. zeleň 1 74
Celkem KN 462 1518719
Par. KMD 462 1518719
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 31
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 41
LV 57
spoluvlastník 94

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.02.2017
KM-D 1:2000 04.11.2002 16.02.2017
S-SK ŠS 1:2880 1882 04.11.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 24.05.2022 02:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.