k.ú.: 725528 - Stržanov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595209 - Žďár nad Sázavou NUTS5 CZ0635595209
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 236 2502565
zahrada 112 51886
travní p. 228 794230
lesní poz 45 388446
vodní pl. nádrž umělá 3 4101
vodní pl. rybník 8 32449
vodní pl. tok umělý 144 39402
zast. pl. 156 50244
ostat.pl. jiná plocha 139 83298
ostat.pl. manipulační pl. 5 5800
ostat.pl. mez, stráň 8 5327
ostat.pl. neplodná půda 30 21334
ostat.pl. ostat.komunikace 96 68269
ostat.pl. silnice 7 71159
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 6650
ostat.pl. zeleň 5 438
Celkem KN 1230 4125598
Par. DKM 1230 4125598
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 94
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 8
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 150
obč.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 237
spoluvlastník 314

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.2000
ZMVM 1:1000 01.06.1991 31.12.2000
S-SK GS 1:2880 1838 01.06.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 22.05.2022 06:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.