k.ú.: 726001 - Horní Poříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 536881 - Horní Poříčí NUTS5 CZ0316536881
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 667 2619570
zahrada 72 46316
travní p. 192 525072
lesní poz 81 190671
vodní pl. nádrž umělá 5 6210
vodní pl. rybník 10 55700
vodní pl. tok přirozený 182 152555
vodní pl. tok umělý 26 6077
vodní pl. zamokřená pl. 15 8125
zast. pl. zbořeniště 2 385
zast. pl. 148 50259
ostat.pl. dráha 30 28516
ostat.pl. jiná plocha 49 35201
ostat.pl. manipulační pl. 44 40360
ostat.pl. neplodná půda 35 46672
ostat.pl. ostat.komunikace 121 47679
ostat.pl. silnice 5 62687
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 22503
ostat.pl. zeleň 1 267
Celkem KN 1689 3944825
Par. DKM 1689 3944825
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 52
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 20
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 139
LV 214
spoluvlastník 313

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.10.2009
ZMVM 1:2000 01.11.1981 23.10.2009
S-SK GS 1:2880 1837 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 24.05.2022 14:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.