k.ú.: 726613 - Poustka u Františkových Lázní - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 577979 - Poustka NUTS5 CZ0411577979
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 1017
orná půda 45 2290309
zahrada 23 25235
travní p. foto. elektrárna 3 10517
travní p. mez, stráň 1 331
travní p. 97 734025
lesní poz 36 280793
vodní pl. nádrž umělá 3 2609
vodní pl. rybník 1 333
vodní pl. tok přirozený 6 18250
vodní pl. tok umělý 7 8247
zast. pl. společný dvůr 1 15
zast. pl. 37 14291
ostat.pl. jiná plocha 33 42267
ostat.pl. manipulační pl. 7 10361
ostat.pl. neplodná půda 11 7856
ostat.pl. ostat.komunikace 15 42584
ostat.pl. silnice 3 46446
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1493
ostat.pl. zamokřená pl. 3 21241
Celkem KN 334 3558220
Par. DKM 334 3558220
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 37
byt.z. byt 12
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 13
LV 69
spoluvlastník 95

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 01.09.2021
DKM 1:1000 29.03.2001
ZMVM 1:2000 01.11.1981 29.03.2001
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 22.05.2022 09:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.