k.ú.: 726796 - Mírkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568155 - Povrly NUTS5 CZ0427568155
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 54 48336
travní p. mez, stráň 42 70177
travní p. 362 2827275
lesní poz les(ne hospodář) 6 15194
lesní poz 124 1143185
vodní pl. nádrž přírodní 1 113
vodní pl. nádrž umělá 1 176
vodní pl. tok přirozený 4 11694
vodní pl. tok umělý 1 808
zast. pl. společný dvůr 1 63
zast. pl. zbořeniště 2 431
zast. pl. 56 30293
ostat.pl. jiná plocha 23 23437
ostat.pl. manipulační pl. 7 25633
ostat.pl. neplodná půda 47 67290
ostat.pl. ostat.komunikace 58 60814
ostat.pl. silnice 5 59509
ostat.pl. zeleň 1 1871
Celkem KN 795 4386299
Par. DKM 795 4386299
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 24
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 2
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 55
obč.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 88
spoluvlastník 136

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
REV 1:1000 10.06.2021 celé k.ú.
DKM 1:1000 01.07.1996
S-SK GS 1:2880 1843 01.07.1996 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 16.05.2022 18:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.