k.ú.: 726851 - Pozděchov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544655 - Pozděchov NUTS5 CZ0723544655
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 466 1372679
zahrada 242 154953
travní p. mez, stráň 3 3301
travní p. 1260 2671661
lesní poz 742 8363546
vodní pl. nádrž umělá 7 4322
vodní pl. rybník 1 1273
vodní pl. tok přirozený 49 26669
vodní pl. tok umělý 12 2595
zast. pl. zbořeniště 38 4876
zast. pl. 381 96222
ostat.pl. dráha 8 14889
ostat.pl. jiná plocha 107 30991
ostat.pl. manipulační pl. 97 60466
ostat.pl. mez, stráň 1 35
ostat.pl. neplodná půda 440 365089
ostat.pl. ostat.komunikace 307 226286
ostat.pl. pohřeb. 5 3294
ostat.pl. silnice 45 50425
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 2954
Celkem KN 4215 13456526
Par. KMD 4215 13456526
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 106
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 6
č.p. rod.dům 121
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 18
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 67
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 372
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 519
spoluvlastník 834

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2014
S-SK ŠS 1:2880 1829 30.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 23.05.2022 08:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.