k.ú.: 727008 - Josefov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.05.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zast. pl. společný dvůr 11 1197
zast. pl. 81 43070
ostat.pl. jiná plocha 1 21
ostat.pl. ostat.komunikace 23 31862
ostat.pl. pohřeb. 2 9777
ostat.pl. zeleň 3 2209
Celkem KN 121 88136
Par. DKM 121 88136
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 17
č.p. byt.dům 29
č.p. jiná st. 16
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
Celkem BUD 81
byt.z. ateliér 2
byt.z. byt 484
byt.z. dílna 21
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 78
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 21
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 5
Celkem JED 615
LV 534
spoluvlastník 1199

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.1997
ZMVM 1:1000 01.01.1990 30.06.1997
Ins. A 1:1000 04.09.1931 31.12.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 16.05.2021 21:00

Aktuality

14.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.

13.05.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2021) je k dispozici ke stažení.

06.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / metodička bezpečnosti.