k.ú.: 727091 - Malá Strana - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 4052
vinice 1 3890
zahrada 134 47023
ovoc. sad 4 135498
vodní pl. nádrž umělá 3 2572
vodní pl. tok přirozený 6 128991
zast. pl. společný dvůr 50 10988
zast. pl. zbořeniště 2 46
zast. pl. 747 412688
ostat.pl. dráha 1 3917
ostat.pl. jiná plocha 69 29833
ostat.pl. manipulační pl. 4 1960
ostat.pl. neplodná půda 4 1717
ostat.pl. ostat.komunikace 106 175097
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 8893
ostat.pl. zeleň 98 405613
Celkem KN 1236 1372778
Par. DKM 1236 1372778
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 10
č.p. bydlení 220
č.p. byt.dům 208
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 106
č.p. obč.vyb 28
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 7
č.p. ubyt.zař 17
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 1
č.e. garáž 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 65
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 7
vod.dílo jez 1
vod.dílo plav.úč. 1
Celkem BUD 729
byt.z. ateliér 39
byt.z. byt 1681
byt.z. dílna 93
byt.z. garáž 22
byt.z. j.nebyt 301
byt.z. rozest. 19
obč.z. ateliér 2
obč.z. byt 227
obč.z. dílna 12
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 53
obč.z. rozest. 7
Celkem JED 2457
LV 2251
spoluvlastník 4785

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.01.2001
Ins. A 1:1000 04.09.1931 21.01.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.05.2022 06:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.