k.ú.: 727121 - Hradčany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 09.05.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 126 74307
ovoc. sad 5 91154
travní p. 1 251
vodní pl. nádrž umělá 3 3887
vodní pl. tok přirozený 4 2753
zast. pl. společný dvůr 14 7353
zast. pl. 470 315051
ostat.pl. jiná plocha 49 124952
ostat.pl. manipulační pl. 7 81116
ostat.pl. neplodná půda 7 10423
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 4198
ostat.pl. ostat.komunikace 90 259639
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 49831
ostat.pl. zeleň 135 489797
Celkem KN 930 1514712
Par. DKM 930 1514712
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 128
č.p. byt.dům 52
č.p. jiná st. 20
č.p. obč.vyb 73
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 18
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 2
č.e. jiná st. 1
bez čp/če adminis. 7
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb 54
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če víceúčel 1
Celkem BUD 458
byt.z. ateliér 10
byt.z. byt 455
byt.z. dílna 13
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 84
byt.z. rozest. 5
obč.z. byt 24
obč.z. j.nebyt 9
Celkem JED 606
LV 663
spoluvlastník 1496

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.01.2001
Ins. A 1:1000 04.09.1931 21.01.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 15.05.2021 22:23

Aktuality

14.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.

13.05.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2021) je k dispozici ke stažení.

06.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / metodička bezpečnosti.