k.ú.: 727121 - Hradčany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 123 57563
ovoc. sad 5 91154
travní p. 1 251
vodní pl. nádrž umělá 4 5127
vodní pl. tok přirozený 4 2753
zast. pl. společný dvůr 14 7349
zast. pl. 474 315162
ostat.pl. jiná plocha 59 149403
ostat.pl. manipulační pl. 7 81116
ostat.pl. neplodná půda 7 10423
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 4198
ostat.pl. ostat.komunikace 97 260136
ostat.pl. pohřeb. 1 10776
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 49831
ostat.pl. zeleň 136 469466
Celkem KN 951 1514708
Par. DKM 951 1514708
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 115
č.p. byt.dům 60
č.p. jiná st. 18
č.p. obč.vyb 71
č.p. obč.vyb. 14
č.p. rod.dům 22
č.p. skleník 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 2
č.e. jiná st. 1
bez čp/če adminis. 7
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 49
bez čp/če obč.vyb 54
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če víceúčel 1
Celkem BUD 462
byt.z. ateliér 10
byt.z. byt 451
byt.z. dílna 12
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 83
byt.z. rozest. 7
obč.z. ateliér 54
obč.z. byt 24
obč.z. j.nebyt 37
Celkem JED 684
LV 663
spoluvlastník 1499

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.01.2001
Ins. A 1:1000 04.09.1931 21.01.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 26.05.2022 12:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.