k.ú.: 727121 - Hradčany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres NUTS4
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 23.06.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 122 56340
ovoc. sad 5 91154
travní p. 1 251
vodní pl. nádrž umělá 4 5127
vodní pl. tok přirozený 4 2753
zast. pl. společný dvůr 14 7349
zast. pl. 474 316752
ostat.pl. dráha 1 91
ostat.pl. jiná plocha 63 164809
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 20
ostat.pl. manipulační pl. 7 81116
ostat.pl. neplodná půda 7 10190
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 4198
ostat.pl. ostat.komunikace 97 260136
ostat.pl. pohřeb. 1 10776
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 34471
ostat.pl. zeleň 136 469175
Celkem KN 952 1514708
Par. DKM 952 1514708
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 35
č.p. byt.dům 105
č.p. jiná st. 16
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 82
č.p. rod.dům 48
č.p. skleník 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 6
č.p. víceúčel 5
č.e. jiná st. 1
bez čp/če adminis. 7
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 49
bez čp/če obč.vyb 52
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če víceúčel 1
Celkem BUD 464
byt.z. ateliér 10
byt.z. byt 451
byt.z. dílna 12
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 83
byt.z. rozest. 7
obč.z. ateliér 58
obč.z. byt 49
obč.z. garáž 3
obč.z. j.nebyt 43
Celkem JED 722
LV 679
spoluvlastník 1527

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.01.2001
Ins. A 1:1000 04.09.1931 21.01.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 23.06.2024 22:33

Aktuality

19.06.2024
Dne 1. 7. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

18.06.2024
Dne 4. 6. 2024 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 140/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Účinnost vyhláška nabývá dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025. Dne 4. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 141/2024 Sb., o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.


14.06.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2024) je k dispozici ke stažení.