k.ú.: 727164 - Vinohrady - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 09.05.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 568
vinice 2 16963
zahrada 903 307373
vodní pl. nádrž umělá 1 639
vodní pl. tok přirozený 2 261
zast. pl. společný dvůr 74 10451
zast. pl. zbořeniště 8 985
zast. pl. 3090 1288165
ostat.pl. dráha 29 168038
ostat.pl. jiná plocha 406 223759
ostat.pl. manipulační pl. 20 16243
ostat.pl. neplodná půda 3 5243
ostat.pl. ostat.komunikace 287 893153
ostat.pl. pohřeb. 4 119256
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 35 68017
ostat.pl. zeleň 454 667597
Celkem KN 5319 3786711
Par. DKM 5319 3786711
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 33
č.p. bydlení 840
č.p. byt.dům 1384
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 68
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 65
č.p. obč.vyb. 14
č.p. prům.obj 5
č.p. rod.dům 56
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 8
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 1
č.e. garáž 5
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 6
bez čp/če garáž 304
bez čp/če jiná st. 75
bez čp/če obč.vyb 59
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 51
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 1
rozestav. 2
Celkem BUD 3007
byt.z. ateliér 168
byt.z. byt 11777
byt.z. dílna 136
byt.z. garáž 668
byt.z. j.nebyt 1713
byt.z. rozest. 26
obč.z. ateliér 73
obč.z. byt 2951
obč.z. dílna 64
obč.z. garáž 38
obč.z. j.nebyt 630
obč.z. rozest. 135
obč.z. sk.byt 1
Celkem JED 18380
LV 15076
spoluvlastník 34959

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2003
ZMVM 1:1000 07.07.1989 29.06.2003
Ins. A 1:1000 04.09.1931 06.07.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 15.05.2021 22:37

Aktuality

14.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.

13.05.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2021) je k dispozici ke stažení.

06.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / metodička bezpečnosti.