k.ú.: 727164 - Vinohrady - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres NUTS4
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 568
vinice 2 16963
zahrada 901 306160
vodní pl. nádrž umělá 1 639
vodní pl. tok přirozený 2 261
zast. pl. společný dvůr 75 10451
zast. pl. zbořeniště 6 747
zast. pl. 3104 1290402
ostat.pl. dráha 30 167146
ostat.pl. jiná plocha 428 224997
ostat.pl. manipulační pl. 19 15662
ostat.pl. neplodná půda 3 5243
ostat.pl. ostat.komunikace 289 891444
ostat.pl. pohřeb. 4 119256
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 36 68860
ostat.pl. zeleň 464 667960
Celkem KN 5365 3786759
Par. DKM 5365 3786759
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 36
č.p. bydlení 496
č.p. byt.dům 1698
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 66
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 24
č.p. obč.vyb. 56
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 78
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 12
č.p. víceúčel 11
č.p. výroba 3
č.e. garáž 5
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 2
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če byt.dům 2
bez čp/če doprava 6
bez čp/če garáž 314
bez čp/če jiná st. 85
bez čp/če obč.vyb 43
bez čp/če obč.vyb. 19
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 53
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 2
rozestav. 2
Celkem BUD 3036
byt.z. ateliér 164
byt.z. byt 11794
byt.z. dílna 137
byt.z. garáž 669
byt.z. j.nebyt 1676
byt.z. rozest. 21
obč.z. ateliér 112
obč.z. byt 3740
obč.z. dílna 83
obč.z. garáž 56
obč.z. j.nebyt 850
obč.z. rozest. 32
obč.z. sk.bneb 1
obč.z. sk.byt 1
obč.z. sk.neb 1
Celkem JED 19337
LV 15942
spoluvlastník 37052

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2003
ZMVM 1:1000 07.07.1989 29.06.2003
Ins. A 1:1000 04.09.1931 06.07.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 16.07.2024 14:27

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.