k.ú.: 727164 - Vinohrady - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 568
vinice 2 16963
zahrada 902 306355
vodní pl. nádrž umělá 1 639
vodní pl. tok přirozený 2 261
zast. pl. společný dvůr 74 10451
zast. pl. zbořeniště 8 985
zast. pl. 3099 1289466
ostat.pl. dráha 28 167250
ostat.pl. jiná plocha 418 224660
ostat.pl. manipulační pl. 20 16243
ostat.pl. neplodná půda 3 5243
ostat.pl. ostat.komunikace 287 891654
ostat.pl. pohřeb. 4 119256
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 36 68860
ostat.pl. zeleň 457 667872
Celkem KN 5342 3786726
Par. DKM 5342 3786726
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 34
č.p. bydlení 791
č.p. byt.dům 1418
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 67
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 64
č.p. obč.vyb. 17
č.p. prům.obj 5
č.p. rod.dům 62
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 11
č.p. víceúčel 10
č.p. výroba 1
č.e. garáž 5
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 6
bez čp/če garáž 310
bez čp/če jiná st. 79
bez čp/če obč.vyb 58
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 52
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 1
rozestav. 2
Celkem BUD 3021
byt.z. ateliér 170
byt.z. byt 11783
byt.z. dílna 136
byt.z. garáž 668
byt.z. j.nebyt 1711
byt.z. rozest. 21
obč.z. ateliér 96
obč.z. byt 3263
obč.z. dílna 72
obč.z. garáž 48
obč.z. j.nebyt 711
obč.z. rozest. 54
obč.z. sk.byt 1
Celkem JED 18734
LV 15494
spoluvlastník 35975

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2003
ZMVM 1:1000 07.07.1989 29.06.2003
Ins. A 1:1000 04.09.1931 06.07.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 26.05.2022 13:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.