k.ú.: 728438 - Kamýk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 762
zahrada 258 125950
travní p. 2 52675
lesní poz les(ne hospodář) 3 628
lesní poz 34 461799
vodní pl. nádrž umělá 4 6499
vodní pl. tok přirozený 7 2666
vodní pl. zamokřená pl. 1 1164
zast. pl. společný dvůr 15 4104
zast. pl. 810 262801
ostat.pl. jiná plocha 430 630801
ostat.pl. manipulační pl. 20 54439
ostat.pl. neplodná půda 4 2227
ostat.pl. ost.dopravní pl. 9 6582
ostat.pl. ostat.komunikace 433 473113
ostat.pl. silnice 19 26685
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 60622
ostat.pl. zeleň 417 366385
Celkem KN 2478 2539902
Par. DKM 2478 2539902
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 212
č.p. byt.dům 149
č.p. jiná st. 11
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 35
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 112
č.p. tech.vyb 5
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 76
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 14
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če tech.vyb 50
bez čp/če výroba 1
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 728
byt.z. ateliér 7
byt.z. byt 6293
byt.z. dílna 9
byt.z. garáž 382
byt.z. j.nebyt 163
obč.z. byt 927
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 41
obč.z. rozest. 2
Celkem JED 7827
LV 7778
spoluvlastník 17213

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.11.2011
Ins. A 1:1000 04.09.1931 11.11.2011
S-SK GS 1:2880 1824 11.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.05.2022 06:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.