k.ú.: 728616 - Modřany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres NUTS4
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 15 22267
orná půda 78 227139
zahrada 2271 978986
ovoc. sad 12 33194
travní p. mez, stráň 18 21726
travní p. 73 163618
lesní poz les(ne hospodář) 7 1094
lesní poz 249 1388412
vodní pl. nádrž umělá 16 19040
vodní pl. rybník 1 4812
vodní pl. tok přirozený 21 153121
zast. pl. společný dvůr 16 27951
zast. pl. zbořeniště 11 2408
zast. pl. 3651 939533
ostat.pl. dráha 98 121553
ostat.pl. jiná plocha 1713 1325307
ostat.pl. manipulační pl. 243 144948
ostat.pl. neplodná půda 49 54371
ostat.pl. ost.dopravní pl. 6 6066
ostat.pl. ostat.komunikace 1157 1116810
ostat.pl. pohřeb. 1 8518
ostat.pl. silnice 14 53700
ostat.pl. skládka 31 178356
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 73447
ostat.pl. zeleň 780 625484
Celkem KN 10552 7691861
Par. DKM 10552 7691861
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 17
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 354
č.p. doprava 1
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 39
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb. 89
č.p. rod.dům 1885
č.p. tech.vyb 9
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 23
č.e. jiná st. 6
č.e. obč.vyb. 8
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 522
bez čp/če jiná st. 259
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb. 21
bez čp/če rod.rekr 14
bez čp/če tech.vyb 111
bez čp/če víceúčel 5
bez čp/če výroba 106
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo jez 1
vod.dílo jiná st. 1
vod.dílo odkališ. 1
vod.dílo plav.úč. 2
s roz.jed 2
Celkem BUD 3538
byt.z. ateliér 21
byt.z. byt 9139
byt.z. dílna 18
byt.z. garáž 746
byt.z. j.nebyt 261
byt.z. rozest. 9
obč.z. ateliér 35
obč.z. byt 3209
obč.z. dílna 2
obč.z. garáž 56
obč.z. j.nebyt 386
obč.z. rozest. 254
obč.z. sk.bneb 2
Celkem JED 14138
LV 15660
spoluvlastník 41752

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.11.2012
THM-V 1:1000 01.01.1964 26.11.2012 původ mapy THM
S-SK GS 1:2880 1840 26.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 16.07.2024 13:38

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.