k.ú.: 728616 - Modřany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 188 319572
zahrada 2178 906480
ovoc. sad 26 57186
travní p. 107 175935
lesní poz les(ne hospodář) 7 1094
lesní poz 276 1386792
vodní pl. nádrž umělá 16 19040
vodní pl. tok přirozený 22 153170
zast. pl. společný dvůr 59 90256
zast. pl. zbořeniště 31 6512
zast. pl. 3795 921829
ostat.pl. dráha 77 114078
ostat.pl. jiná plocha 1729 1238147
ostat.pl. manipulační pl. 336 200410
ostat.pl. neplodná půda 64 75383
ostat.pl. ost.dopravní pl. 6 6066
ostat.pl. ostat.komunikace 1165 1016712
ostat.pl. pohřeb. 1 8518
ostat.pl. silnice 29 131168
ostat.pl. skládka 31 178356
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 24 75066
ostat.pl. zeleň 851 610005
Celkem KN 11018 7691775
Par. DKM 11018 7691775
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 14
č.p. byt.dům 351
č.p. doprava 1
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 37
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb. 87
č.p. rod.dům 1881
č.p. tech.vyb 9
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 24
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb. 9
č.e. rod.rekr 33
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 431
bez čp/če jiná st. 249
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 24
bez čp/če rod.rekr 14
bez čp/če tech.vyb 114
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 118
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo odkališ. 1
vod.dílo plav.úč. 2
s roz.jed 3
Celkem BUD 3436
byt.z. ateliér 21
byt.z. byt 9137
byt.z. dílna 18
byt.z. garáž 746
byt.z. j.nebyt 262
byt.z. rozest. 10
obč.z. ateliér 34
obč.z. byt 2562
obč.z. dílna 2
obč.z. garáž 51
obč.z. j.nebyt 336
obč.z. rozest. 100
obč.z. sk.bneb 1
Celkem JED 13280
LV 15046
spoluvlastník 39760

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.11.2012
THM-V 1:1000 01.01.1964 26.11.2012 původ mapy THM
S-SK GS 1:2880 1840 26.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.05.2022 05:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.