k.ú.: 728641 - Radlice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres NUTS4
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 23.06.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 30 470505
zahrada 181 84444
ovoc. sad 8 40806
travní p. 30 849044
lesní poz 8 165258
vodní pl. nádrž umělá 2 618
zast. pl. zbořeniště 1 276
zast. pl. 366 134549
ostat.pl. dráha 10 58972
ostat.pl. jiná plocha 414 346347
ostat.pl. manipulační pl. 9 23683
ostat.pl. neplodná půda 26 48305
ostat.pl. ostat.komunikace 168 147571
ostat.pl. pohřeb. 1 3654
ostat.pl. silnice 2 10826
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 9318
ostat.pl. zeleň 63 27391
Celkem KN 1322 2421567
Par. DKM 1322 2421567
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 6
č.p. bydlení 92
č.p. byt.dům 42
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 54
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 94
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 349
byt.z. ateliér 2
byt.z. byt 415
byt.z. dílna 4
byt.z. garáž 102
byt.z. j.nebyt 24
byt.z. rozest. 2
obč.z. byt 441
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 7
obč.z. j.nebyt 48
obč.z. rozest. 3
Celkem JED 1049
LV 1248
spoluvlastník 3447

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.2006
Ins. A 1:1000 04.09.1931 30.11.2006


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 23.06.2024 22:28

Aktuality

19.06.2024
Dne 1. 7. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

18.06.2024
Dne 4. 6. 2024 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 140/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Účinnost vyhláška nabývá dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025. Dne 4. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 141/2024 Sb., o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.


14.06.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2024) je k dispozici ke stažení.