k.ú.: 728641 - Radlice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 09.05.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 29 489090
zahrada 182 85624
ovoc. sad 7 45116
travní p. 29 851872
lesní poz 7 164164
vodní pl. nádrž umělá 3 627
zast. pl. společný dvůr 1 6951
zast. pl. zbořeniště 1 276
zast. pl. 356 125101
ostat.pl. dráha 8 59087
ostat.pl. jiná plocha 357 332481
ostat.pl. manipulační pl. 11 25049
ostat.pl. neplodná půda 28 49606
ostat.pl. ostat.komunikace 149 136861
ostat.pl. pohřeb. 1 3654
ostat.pl. silnice 2 10826
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7825
ostat.pl. zeleň 57 27357
Celkem KN 1230 2421567
Par. DKM 1230 2421567
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 109
č.p. byt.dům 34
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 39
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 92
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 339
byt.z. ateliér 2
byt.z. byt 415
byt.z. dílna 4
byt.z. garáž 102
byt.z. j.nebyt 24
byt.z. rozest. 2
obč.z. byt 281
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 5
obč.z. j.nebyt 44
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 881
LV 1117
spoluvlastník 3104

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.2006
Ins. A 1:1000 04.09.1931 30.11.2006


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 15.05.2021 22:19

Aktuality

14.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.

13.05.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2021) je k dispozici ke stažení.

06.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / metodička bezpečnosti.