k.ú.: 728837 - Hlubočepy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 352 634376
zahrada 862 505314
travní p. 17 51353
lesní poz 122 692574
vodní pl. nádrž umělá 4 3008
vodní pl. tok přirozený 27 151372
zast. pl. společný dvůr 8 1500
zast. pl. zbořeniště 7 765
zast. pl. 1679 559556
ostat.pl. dráha 74 238890
ostat.pl. dálnice 160 134123
ostat.pl. jiná plocha 1755 1710671
ostat.pl. manipulační pl. 21 165240
ostat.pl. neplodná půda 14 43608
ostat.pl. ost.dopravní pl. 9 9404
ostat.pl. ostat.komunikace 609 587295
ostat.pl. pohřeb. 1 4765
ostat.pl. silnice 29 49950
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 41 70182
ostat.pl. zeleň 540 468371
Celkem KN 6331 6082317
Par. DKM 6331 6082317
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. byt.dům 259
č.p. doprava 1
č.p. garáž 5
č.p. jiná st. 50
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 22
č.p. rod.dům 713
č.p. tech.vyb 14
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če garáž 209
bez čp/če jiná st. 114
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 66
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 6
Celkem BUD 1508
byt.z. ateliér 40
byt.z. byt 7861
byt.z. dílna 20
byt.z. garáž 783
byt.z. j.nebyt 746
byt.z. rozest. 16
obč.z. ateliér 5
obč.z. byt 1478
obč.z. dílna 3
obč.z. garáž 31
obč.z. j.nebyt 304
Celkem JED 11287
LV 10844
spoluvlastník 29472

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.04.2010
Ins. A 1:1000 04.09.1931 23.04.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.05.2022 07:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.