k.ú.: 729582 - Břevnov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres NUTS4
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 29658
zahrada 1819 918729
ovoc. sad 10 117833
lesní poz 6 69726
vodní pl. rybník 4 11748
vodní pl. tok umělý 1 76
zast. pl. společný dvůr 27 6566
zast. pl. zbořeniště 8 2028
zast. pl. 3299 859667
ostat.pl. dráha 10 6333
ostat.pl. jiná plocha 821 680308
ostat.pl. manipulační pl. 15 25258
ostat.pl. neplodná půda 7 5837
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 1848
ostat.pl. ostat.komunikace 604 1074016
ostat.pl. pohřeb. 2 17083
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 37 380003
ostat.pl. zeleň 580 1034094
Celkem KN 7256 5240811
Par. DKM 7256 5240811
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 7
č.p. bydlení 1131
č.p. byt.dům 447
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 23
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 22
č.p. obč.vyb. 27
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 531
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 30
č.p. víceúčel 14
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.dům 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če byt.dům 3
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 739
bez čp/če jiná st. 85
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 21
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 60
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz př. 2
s roz.jed 1
Celkem BUD 3172
byt.z. ateliér 43
byt.z. byt 6546
byt.z. dílna 68
byt.z. garáž 316
byt.z. j.nebyt 528
byt.z. rozest. 8
obč.z. ateliér 253
obč.z. byt 1202
obč.z. dílna 9
obč.z. garáž 41
obč.z. j.nebyt 224
obč.z. rozest. 12
obč.z. sk.bneb 3
obč.z. sk.neb 3
Celkem JED 9256
LV 10206
spoluvlastník 23088

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.04.2006
Ins. A 04.09.1931 06.04.2006 04.09.1931 1:1000,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 16.07.2024 15:04

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.