k.ú.: 729582 - Břevnov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 29658
zahrada 1820 919711
ovoc. sad 10 117833
lesní poz 4 59003
vodní pl. rybník 4 11748
vodní pl. tok umělý 1 76
zast. pl. společný dvůr 29 6852
zast. pl. zbořeniště 9 2237
zast. pl. 3347 857182
ostat.pl. dráha 10 6333
ostat.pl. jiná plocha 767 694442
ostat.pl. manipulační pl. 15 25258
ostat.pl. neplodná půda 7 5837
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 1848
ostat.pl. ostat.komunikace 601 1074222
ostat.pl. pohřeb. 2 17083
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 38 378005
ostat.pl. zeleň 557 1033482
Celkem KN 7227 5240810
Par. DKM 7227 5240810
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 7
č.p. bydlení 1255
č.p. byt.dům 412
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 25
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 34
č.p. obč.vyb. 24
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 444
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 16
č.p. víceúčel 11
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.dům 1
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če byt.dům 2
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 777
bez čp/če jiná st. 85
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 22
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 60
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 3207
byt.z. ateliér 45
byt.z. byt 6540
byt.z. dílna 68
byt.z. garáž 316
byt.z. j.nebyt 529
byt.z. rozest. 8
obč.z. ateliér 21
obč.z. byt 965
obč.z. dílna 8
obč.z. garáž 33
obč.z. j.nebyt 174
obč.z. rozest. 5
obč.z. sk.bneb 2
obč.z. sk.neb 3
Celkem JED 8717
LV 10025
spoluvlastník 22709

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.04.2006
Ins. A 04.09.1931 06.04.2006 04.09.1931 1:1000,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.05.2022 06:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.