k.ú.: 730041 - Sedlec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres NUTS4
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 23.06.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 10 125939
zahrada 191 205219
ovoc. sad 6 47184
travní p. 7 33149
lesní poz les s budovou 5 646
lesní poz 35 222966
vodní pl. tok přirozený 2 123769
vodní pl. tok umělý 1 1336
zast. pl. zbořeniště 2 584
zast. pl. 450 82479
ostat.pl. dráha 7 69820
ostat.pl. jiná plocha 158 253368
ostat.pl. manipulační pl. 36 86947
ostat.pl. neplodná půda 26 73529
ostat.pl. ostat.komunikace 73 89463
ostat.pl. silnice 4 9826
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 11111
ostat.pl. zeleň 19 18158
Celkem KN 1037 1455493
Par. DKM 1037 1455493
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 93
č.p. byt.dům 12
č.p. jiná st. 13
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 69
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 48
bez čp/če jiná st. 141
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 6
s roz.jed 1
Celkem BUD 421
byt.z. ateliér 4
byt.z. byt 159
byt.z. garáž 17
obč.z. byt 17
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. rozest. 2
Celkem JED 201
LV 548
spoluvlastník 898

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.06.2005
Ins. A 1:1000 04.09.1931 16.06.2005


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 23.06.2024 22:37

Aktuality

19.06.2024
Dne 1. 7. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

18.06.2024
Dne 4. 6. 2024 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 140/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Účinnost vyhláška nabývá dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025. Dne 4. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 141/2024 Sb., o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.


14.06.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2024) je k dispozici ke stažení.