k.ú.: 730041 - Sedlec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 09.05.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 11 131859
zahrada 190 205737
ovoc. sad 6 47184
travní p. 6 27530
lesní poz les s budovou 5 646
lesní poz 34 222927
vodní pl. tok přirozený 2 123769
vodní pl. tok umělý 1 1336
zast. pl. zbořeniště 2 584
zast. pl. 442 81658
ostat.pl. dráha 7 69820
ostat.pl. jiná plocha 160 253821
ostat.pl. manipulační pl. 37 87565
ostat.pl. neplodná půda 26 73529
ostat.pl. ostat.komunikace 70 88431
ostat.pl. silnice 4 9826
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 11111
ostat.pl. zeleň 19 18158
Celkem KN 1027 1455491
Par. DKM 1027 1455491
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 113
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 14
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 51
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 41
bez čp/če jiná st. 139
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 6
Celkem BUD 411
byt.z. ateliér 4
byt.z. byt 159
byt.z. garáž 17
obč.z. byt 17
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 199
LV 546
spoluvlastník 872

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.06.2005
Ins. A 1:1000 04.09.1931 16.06.2005


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 15.05.2021 22:29

Aktuality

14.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.

13.05.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2021) je k dispozici ke stažení.

06.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / metodička bezpečnosti.