k.ú.: 730106 - Bubeneč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres NUTS4
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 478 245181
travní p. 1 809
vodní pl. nádrž přírodní 1 16827
vodní pl. nádrž umělá 1 17931
vodní pl. rybník 2 14859
vodní pl. tok přirozený 15 362783
vodní pl. tok umělý 4 5563
zast. pl. společný dvůr 27 9548
zast. pl. zbořeniště 3 1353
zast. pl. 1635 755347
ostat.pl. dráha 17 145908
ostat.pl. jiná plocha 395 764930
ostat.pl. manipulační pl. 24 15867
ostat.pl. neplodná půda 7 4013
ostat.pl. ostat.komunikace 231 687014
ostat.pl. pohřeb. 4 18270
ostat.pl. silnice 5 19315
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 48 243382
ostat.pl. zeleň 253 1111787
Celkem KN 3151 4440687
Par. DKM 3151 4440687
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 30
č.p. bydlení 362
č.p. byt.dům 563
č.p. jiná st. 31
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 22
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 37
č.p. shromaž. 4
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 9
č.p. výroba 5
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 297
bez čp/če jiná st. 95
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 16
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če shromaž. 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 49
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo plav.úč. 3
vod.dílo vodní el 3
Celkem BUD 1579
byt.z. ateliér 60
byt.z. byt 6166
byt.z. dílna 59
byt.z. garáž 162
byt.z. j.nebyt 585
byt.z. rozest. 23
obč.z. ateliér 21
obč.z. byt 1147
obč.z. dílna 15
obč.z. garáž 33
obč.z. j.nebyt 191
obč.z. rozest. 7
obč.z. sk.bneb 4
obč.z. sk.byt 2
Celkem JED 8475
LV 7769
spoluvlastník 17373

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.2006
Ins. A 1:1000 04.09.1931 30.11.2006


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 19.06.2024 12:11

Aktuality

19.06.2024
Dne 1. 7. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

18.06.2024
Dne 4. 6. 2024 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 140/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Účinnost vyhláška nabývá dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025. Dne 4. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 141/2024 Sb., o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.


14.06.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2024) je k dispozici ke stažení.