k.ú.: 730106 - Bubeneč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.05.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 484 320270
travní p. 1 809
vodní pl. nádrž přírodní 1 16827
vodní pl. nádrž umělá 1 17931
vodní pl. rybník 2 14859
vodní pl. tok přirozený 15 362785
vodní pl. tok umělý 3 2571
zast. pl. společný dvůr 26 9729
zast. pl. zbořeniště 3 1353
zast. pl. 1613 736466
ostat.pl. dráha 15 148438
ostat.pl. jiná plocha 317 779536
ostat.pl. manipulační pl. 24 15867
ostat.pl. neplodná půda 7 4013
ostat.pl. ostat.komunikace 221 676164
ostat.pl. pohřeb. 4 18270
ostat.pl. silnice 5 19315
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 49 246381
ostat.pl. zeleň 242 1049097
Celkem KN 3033 4440681
Par. DKM 3033 4440681
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 23
č.p. bydlení 436
č.p. byt.dům 508
č.p. jiná st. 30
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 20
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 28
č.p. shromaž. 3
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 4
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 295
bez čp/če jiná st. 88
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 17
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če shromaž. 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 42
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo plav.úč. 3
vod.dílo vodní el 3
Celkem BUD 1558
byt.z. ateliér 61
byt.z. byt 6155
byt.z. dílna 59
byt.z. garáž 162
byt.z. j.nebyt 591
byt.z. rozest. 26
obč.z. ateliér 22
obč.z. byt 890
obč.z. dílna 13
obč.z. garáž 31
obč.z. j.nebyt 175
obč.z. rozest. 28
obč.z. sk.bneb 4
obč.z. sk.byt 2
Celkem JED 8219
LV 7564
spoluvlastník 16735

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.2006
Ins. A 1:1000 04.09.1931 30.11.2006


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 16.05.2021 20:08

Aktuality

14.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.

13.05.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2021) je k dispozici ke stažení.

06.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / metodička bezpečnosti.