k.ú.: 730122 - Holešovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres NUTS4
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 131 23279
vodní pl. rybník 1 7621
vodní pl. tok přirozený 11 725198
zast. pl. společný dvůr 55 26380
zast. pl. zbořeniště 9 616
zast. pl. 1871 1125016
ostat.pl. dráha 67 185392
ostat.pl. jiná plocha 606 733879
ostat.pl. manipulační pl. 84 72511
ostat.pl. neplodná půda 27 56657
ostat.pl. ost.dopravní pl. 19 6028
ostat.pl. ostat.komunikace 408 1006592
ostat.pl. pohřeb. 3 10342
ostat.pl. silnice 1 1502
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 27 94980
ostat.pl. zeleň 183 613269
Celkem KN 3503 4689262
Par. DKM 3503 4689262
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 35
č.p. byt.dům 1028
č.p. doprava 9
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 109
č.p. obč.vyb. 64
č.p. rod.dům 8
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 9
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 39
č.e. jiná st. 2
č.e. obchod 1
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 21
bez čp/če garáž 266
bez čp/če jiná st. 65
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 16
bez čp/če tech.vyb 40
bez čp/če výroba 16
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz pod 40
vod.dílo jez 2
vod.dílo plav.úč. 14
Celkem BUD 1804
byt.z. ateliér 75
byt.z. byt 10965
byt.z. dílna 103
byt.z. garáž 62
byt.z. j.nebyt 914
byt.z. rozest. 9
obč.z. ateliér 45
obč.z. byt 4693
obč.z. dílna 52
obč.z. garáž 27
obč.z. j.nebyt 663
obč.z. rozest. 19
Celkem JED 17627
LV 15441
spoluvlastník 34835

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.06.2009
Ins. A 1:1000 04.09.1931 22.06.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 19.06.2024 12:36

Aktuality

19.06.2024
Dne 1. 7. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

18.06.2024
Dne 4. 6. 2024 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 140/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Účinnost vyhláška nabývá dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025. Dne 4. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 141/2024 Sb., o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.


14.06.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2024) je k dispozici ke stažení.