k.ú.: 730122 - Holešovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 134 24985
vodní pl. tok přirozený 11 725198
zast. pl. společný dvůr 56 26744
zast. pl. zbořeniště 9 616
zast. pl. 1862 1103426
ostat.pl. dráha 36 187173
ostat.pl. jiná plocha 561 734563
ostat.pl. manipulační pl. 82 74331
ostat.pl. neplodná půda 27 56657
ostat.pl. ost.dopravní pl. 22 9846
ostat.pl. ostat.komunikace 402 1020613
ostat.pl. pohřeb. 3 10342
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 26 94980
ostat.pl. zeleň 178 619779
Celkem KN 3409 4689253
Par. DKM 3409 4689253
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 31
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1018
č.p. doprava 9
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 114
č.p. obč.vyb. 64
č.p. rod.dům 8
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 9
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 41
č.e. jiná st. 2
č.e. obchod 1
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 23
bez čp/če garáž 260
bez čp/če jiná st. 65
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 14
bez čp/če tech.vyb 41
bez čp/če výroba 20
vod.dílo hráz pod 40
vod.dílo jez 2
vod.dílo plav.úč. 14
Celkem BUD 1796
byt.z. ateliér 96
byt.z. byt 10936
byt.z. dílna 103
byt.z. garáž 62
byt.z. j.nebyt 917
byt.z. rozest. 12
obč.z. ateliér 41
obč.z. byt 3724
obč.z. dílna 50
obč.z. garáž 17
obč.z. j.nebyt 426
obč.z. rozest. 35
Celkem JED 16419
LV 14807
spoluvlastník 33168

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.06.2009
Ins. A 1:1000 04.09.1931 22.06.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.05.2022 06:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.