k.ú.: 730190 - Troja - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 91 339107
vinice 20 94284
zahrada skleník-pařeniš. 1 61
zahrada 972 877240
ovoc. sad 64 320010
travní p. 48 68581
lesní poz les(ne hospodář) 7 71753
lesní poz 19 133223
vodní pl. nádrž umělá 5 1295
vodní pl. tok přirozený 3 277335
zast. pl. společný dvůr 31 17249
zast. pl. zbořeniště 21 9639
zast. pl. 1266 418611
ostat.pl. dráha 2 393
ostat.pl. jiná plocha 542 882949
ostat.pl. manipulační pl. 37 26093
ostat.pl. neplodná půda 151 339676
ostat.pl. ost.dopravní pl. 7 2306
ostat.pl. ostat.komunikace 637 478095
ostat.pl. silnice 30 150547
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 79810
ostat.pl. zeleň 633 837314
Celkem KN 4600 5425571
Par. DKM 4600 5425571
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 155
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 36
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 35
č.p. rod.dům 507
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 4
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 35
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 126
bez čp/če jiná st. 147
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 19
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če skleník 2
bez čp/če tech.vyb 39
bez čp/če víceúčel 4
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 4
vod.dílo hráz pod 7
vod.dílo jez 1
vod.dílo plav.úč. 1
Celkem BUD 1146
byt.z. ateliér 28
byt.z. byt 6020
byt.z. dílna 23
byt.z. garáž 1040
byt.z. j.nebyt 949
byt.z. rozest. 3
obč.z. ateliér 3
obč.z. byt 308
obč.z. garáž 8
obč.z. rozest. 7
Celkem JED 8389
LV 7666
spoluvlastník 22922

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.09.2009
DKM 1:1000 29.09.2009
Ins. A 1:1000 04.09.1931 29.09.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 21.05.2022 18:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.