k.ú.: 730190 - Troja - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres NUTS4
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 35 235659
vinice 19 102600
zahrada skleník-pařeniš. 1 61
zahrada 975 997059
ovoc. sad 44 260804
travní p. 39 102427
lesní poz les(ne hospodář) 5 71753
lesní poz 8 133222
vodní pl. nádrž umělá 5 1295
vodní pl. tok přirozený 3 277335
zast. pl. společný dvůr 5 4213
zast. pl. zbořeniště 2 293
zast. pl. 1279 420780
ostat.pl. dráha 1 355
ostat.pl. jiná plocha 753 1049484
ostat.pl. manipulační pl. 13 13101
ostat.pl. neplodná půda 80 174919
ostat.pl. ost.dopravní pl. 7 2306
ostat.pl. ostat.komunikace 596 568343
ostat.pl. silnice 7 5662
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 77977
ostat.pl. zeleň 513 925920
Celkem KN 4402 5425568
Par. DKM 4402 5425568
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. byt.dům 153
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 33
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 37
č.p. rod.dům 512
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 4
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 36
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 146
bez čp/če jiná st. 158
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 24
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če skleník 2
bez čp/če tech.vyb 43
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 4
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 7
vod.dílo jez 1
vod.dílo plav.úč. 1
Celkem BUD 1186
byt.z. ateliér 28
byt.z. byt 6021
byt.z. dílna 23
byt.z. garáž 1040
byt.z. j.nebyt 948
byt.z. rozest. 3
obč.z. ateliér 3
obč.z. byt 469
obč.z. garáž 8
obč.z. rozest. 7
Celkem JED 8550
LV 7811
spoluvlastník 23357

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.09.2009
DKM 1:1000 29.09.2009
Ins. A 1:1000 04.09.1931 29.09.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 16.07.2024 15:21

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.