k.ú.: 730394 - Čimice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 128 1039597
zahrada 440 144503
ovoc. sad 2 7818
travní p. 37 51936
lesní poz 65 128591
vodní pl. nádrž umělá 3 8251
vodní pl. tok přirozený 13 6827
vodní pl. zamokřená pl. 17 18199
zast. pl. zbořeniště 1 10
zast. pl. 1086 223937
ostat.pl. jiná plocha 359 326043
ostat.pl. manipulační pl. 18 102607
ostat.pl. neplodná půda 66 131130
ostat.pl. ostat.komunikace 219 182364
ostat.pl. silnice 2 18792
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8160
ostat.pl. zeleň 403 177990
Celkem KN 2861 2576755
Par. DKM 2861 2576755
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 74
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 706
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 35
č.e. tech.vyb 1
č.e. víceúčel 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 96
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 27
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 1022
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 1484
byt.z. garáž 343
byt.z. j.nebyt 25
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 147
obč.z. garáž 1
obč.z. sk.bneb 7
obč.z. sk.neb 1
Celkem JED 2010
LV 2660
spoluvlastník 6036

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.05.2013
THM-V 1:1000 01.01.1972 27.05.2013
S-SK GS 1:2880 1842 27.05.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 26.05.2022 12:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.