k.ú.: 730394 - Čimice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres NUTS4
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 23.06.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 128 1039597
zahrada 441 144364
ovoc. sad 2 7818
travní p. 37 51936
lesní poz 64 128574
vodní pl. nádrž umělá 3 8251
vodní pl. tok přirozený 13 6827
vodní pl. zamokřená pl. 17 18199
zast. pl. zbořeniště 1 10
zast. pl. 1096 226678
ostat.pl. jiná plocha 362 331757
ostat.pl. manipulační pl. 17 94512
ostat.pl. neplodná půda 66 131130
ostat.pl. ostat.komunikace 220 182338
ostat.pl. silnice 2 18792
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8160
ostat.pl. zeleň 404 177810
Celkem KN 2875 2576753
Par. DKM 2875 2576753
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 75
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 14
č.p. rod.dům 709
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 34
č.e. tech.vyb 1
č.e. víceúčel 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 98
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 27
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 1028
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 1484
byt.z. garáž 343
byt.z. j.nebyt 25
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 372
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 32
obč.z. sk.bneb 7
obč.z. sk.neb 1
Celkem JED 2268
LV 2844
spoluvlastník 6649

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.05.2013
THM-V 1:1000 01.01.1972 27.05.2013
S-SK GS 1:2880 1842 27.05.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 23.06.2024 22:48

Aktuality

19.06.2024
Dne 1. 7. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

18.06.2024
Dne 4. 6. 2024 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 140/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Účinnost vyhláška nabývá dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025. Dne 4. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 141/2024 Sb., o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.


14.06.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2024) je k dispozici ke stažení.